Friday, September 30, 2011

Trần Trung Chính-Thư cảm tạ tác phẩm HUẾ - THẢM SÁT MẬU THÂN của Liên Thành
Của Ban Tổ Chức buổi họp mặt cho Ủy BanTruy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam tường trình kế hoạch, nêu ra các phương thức vận động người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải ngoại yểm trợ tài chánh cho Ủy Ban đồng thời ra mắt.
Chúng tôi chân thành cảm tạ :

Quý thân hào nhân sĩ, quý đại diện đảng phái , hội đoàn chống Cộng
-  Quý Vị đại diện cơ quan truyền thanh , truyền hình, báo chí, truyền thông online như : Ông Nguyễn Thiện Căn (Việt Nam Nhật Báo) , Ông Nguyễn Vạn Bình (bán nguyệt san Ý Dân) , Ông Lâm Văn Sang (tuần báo V Times) , Ông Lê Bình (báo Nàng Thế Kỷ 21) , Nguyễn Dương ( báo Calitoday) , Ông Duy Văn (tuần báo Đời Mới) , Ông Cao Sơn và Bà Trần Thị Thu ( tuần báo Tin Việt News ), Ông Nghê Lữ ( đài truyền hình SBTN tại San Jose) , Ông Trường Kỳ (tuần báo Tiếng Dân) . Viet Today , Ông Trần Long và Bà Hoàng Lan (báo điện tử Vietlist.US online) , Bà Hoa Hoàng Lan và Ông Nguyễn Châu (People Voice online). Các nhà báo độc lập : Ông Nguyễn Đăng Trình, Ông Thư Sinh Phạm Tài Tấn , Ông Phạm Bằng Tường. Các nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, Nguyễn Cầu, Trương Xuân Mẫn, Huỳnh Minh Nhựt…
Đặc biệt  :
-          Bà Hạnh Giao, chủ nhân chương trình phát thanh San Jose Có Gì Lạ ?
-          Việt Nam Nhật Báo
-          Nhật báo Thời Báo.
-          Nhật Báo Calitoday và đài Truyền Hình Việt Nam.
-          Tuần Báo Tiếng Dân.
-          Vietlist.USonline
-          People Voice online
Đã nhiệt tình yểm trợ, phát thanh, phổ biến rộng rãi Thư Mời đến đồng hương vùng Bắc California.
Quý quan khách đã dành thời giờ quý báu đến tham dự , nghe thuyết trình , đóng góp ý kiến gồm có :
      -       Ông Nguyễn Ngọc Tiên,  Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam / Bắc Cali.
-          Quý ông/bà Nguyễn Tấn Thọ & Hồ Ngọc Lan,  Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Stockton và phụ cận.
-          Bà Nguyễn Thị Lý, cựu dân biểu Hạ Nghị Viện / VNCH (đơn vị Biên Hòa).
-          Ông Nguyễn Hữu Nhân, Phó Chủ Tịch CĐNVTNCS vùng San Jose và phụ cận.
-          Ông Phan Quang Nghiệp, Ban Giám Sát CĐNVTNCS vùng San Jose và phụ cận.
-          Bà Hoàng Xuyên Anh, Chủ Tịch  Văn Bút Hải Ngoại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
-          Luật Sư Lê Duy San, Hội Trưởng Hội Bưởi-Chu văn An vùng Bắc Cali
-          Giáo sư Hoàng Cơ Định và phu nhân.
-          Ông / Bà Giáo Sư Đoàn Trọng Bào – Hội Ái Hữu Chu Văn An Bắc Cali
-          Ông / Bà Hoàng Uông Lễ, Hội Pháo Binh QL.VNCH.
-          Nhà thơ  Ngô Đình Chương và phu nhân.
-          Nhà biên khảo Đào Đức Chương.
-          Nhà thơ Lê Minh Nguyên
-          Nhà thơ Hoa Hướng Dương và phu quân
-          Nhà thơ Hải Phương
-          Nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
-          Nhà văn Phương Duy Trương Duy Cường
-          Nhà văn Chu Tấn
-          Nhà văn Diệu Tần
-          Nhà thơ Trường Giang
-          Ca sĩ Ái Lan
-          Ông Phan Thanh Hùng, cựu Đốc Sự Hành Chánh
-          Bác sĩ Đặng Phương Trạch và phu nhân là nghệ sĩ Nguyệt Thanh
-          Bác sĩ Phạm Đức Vượng và phu nhân
-          Cựu Thiếu Tá Võ Văn Sĩ, Công Binh /QL.VNCH
-          Ông Nguyễn Bửu, nhóm Tinh Thần Ngụy Văn Thà
-          Ông Đỗ Đức, cựu Sĩ Quan CSQG
-          Ông Nguyễn Phú Hữu, cựu Sĩ Quan Biệt Động Quân
-          Ông Võ Văn Đức, cựu Hội Trưởng hội cựu Sinh Viên SQ Võ Bị Đa Lạt
-          Nhà văn Đoàn Phương Hải, cựu Thiếu Tá Nhảy Dù / QLVNCH
-          Ông Trần Mạnh Quỳnh, cựu Sĩ Quan Nhảy Dù
-          Ông Vũ Đình Lâm, cựu SVSQ khóa 23 VBQG Đà Lạt
-           Ông Nguyễn Như Quỳnh  - Cựu SVSQ Khóa 1 Đại Học CTCT
-           Ông / bà Trương Thức – Cựu Sĩ Quan Pháo Binh
-          Ông Phạm Nguyên Khôi – Cựu Sĩ Quan Hải Quân
-          Ông Nguyễn Công Khanh – Hội Cựu SVSQ TB/ Thủ Đức tại San Jose.
-          Ông Vũ Đình Thắng – Sĩ Quan Biệt Phái ., Bộ Canh Nông Saigon
-          Họa sĩ Đào Hải Triều
-          Ông Đỗ Hữu Long
-          Quý ông cựu Sĩ Quan CSQG như : Ông Đinh Văn Hạp, Ông Trần Văn Thảo, Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Phạm Văn Sáu,  Ông Thái Văn Hòa, Ông Trần Đức Túc, Ông Nguyễn Ngạc , Ông Dư Quang Nê….
-          Ông / bà  Hoàng An Hưng
-          Ông Vũ Huynh Trưởng
-          Quý bà : Bà Giáo Sư Phan Thị Mộng Hoàn, Bà Diệu Hòa, Bà Trương Kim Anh, phu nhân ông Nguyễn Nhơn – cựu Phó Tỉnh Trưởng Biên Hòa
……….
Cấp thời, chúng tôi không thể cung cấp đầy đủ ghế ngồi, nên nhiều quan khách phải đứng 2 bên hội trường và cửa ra vào để thảo luận.
Chúng tôi thành thật nhận khiếm khuyết và kính xin quý quan khách niệm tình miễn chấp.
                                                                 
                                                                   San Jose ngày 30 tháng 9 năm 2011
                                                                      TM Ban Tổ Chức Vùng Bắc Cali
                                                                                Trần Trung Chính

Muc luc