Sunday, July 12, 2009

Audio Biến Động Miền Trung 11-21 HET- Liên Thành

Phần 11- 1971 Bầu Cử Tổng Thống
Phần 12- 1972 Huế - Mùa Hè Đỏ Lửa


Phần 13 - 1972 Chiến Dịch Bình MinhPhần 14- Thẩm Vấn CS Hoàng Kim Loan
Audio Phần 15 Lời Khai Hoàng Kim Loan
Audio Phần 16- GHPGVNTN Hợp Tác Với CS Hoàng Kim Loan
Audio Phần 17- Thích Thiện Lạc và
Chùa An Lăng Chứa việt gian Cộng Sản
Audio Phần 18 Kinh Tài của việt gian Cộng Sản Tại Huế
Audio Phần 20 - Giai Đoạn Chót Của Chiến Dịch Bình MinhAudio Phần 21 ( HẾT) Đoạn Kết


9

Muc luc