There was an error in this gadget

Sunday, July 12, 2009

Audio Biến Động Miền Trung 11-21 HET- Liên Thành
video
Phần 11- 1971 Bầu Cử Tổng Thống


video

Phần 12- 1972 Huế - Mùa Hè Đỏ Lửa

video
Phần 13 - 1972 Chiến Dịch Bình Minh


video
Phần 14- Thẩm Vấn CS Hoàng Kim Loan


video

Audio Phần 15 Lời Khai Hoàng Kim Loan


video

Audio Phần 16- GHPGVNTN Hợp Tác Với CS Hoàng Kim Loan


video

Audio Phần 17- Thích Thiện Lạc và
Chùa An Lăng Chứa việt gian Cộng Sản


video

Audio Phần 18 Kinh Tài của việt gian Cộng Sản Tại Huế


video

Audio Phần 20 - Giai Đoạn Chót Của Chiến Dịch Bình Minh


video
Audio Phần 21 ( HẾT) Đoạn Kết


9

50 BÀI MỚI

Muc luc