Monday, June 7, 2010

Tuấn Aet Phan-Tại sao bọn "nhà nó" đau đớn vì "BĐMT" của Liên Thành?

Tại sao bọn "nhà nó" đau đớn vì "BĐMT" của Liên Thành?

Quyển "Biến Động Miền Trung" của ông LT tuy không phải là một quyển SỬ nhưng có tích chất lịch sử với nội dung ghi lại khá chi tiết những biến động lịch sử tại miền Trung đã gây nên hậu quả dây chuyền, ảnh hưởng đến vận mạng dân tộc và đất nước cho đến ngày nay. Các biến động nầy xảy ra do sự cấu kết chặt chẽ giữa Việt Cộng và Sư Cộng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của GH/Ấn Quang) nhằm tạo bạo loạn khởi đầu từ Miền Trung đưa đến mục tiêu xóa sổ VNCH.

Vừa qua, khi tôi nhận định <<>> thì có kẻ cho tôi là <<>>, tôi rất hoan hỉ nhận thêm nickname nầy để hôm nay nói với “nhà nó” hai điều vu cáo LT về quyển BĐMT, rằng:

- Kẻ nào NGU SI hay giả vờ NGU SI mới đồng hóa Phật Giáo & Thiên Chúa Giáo với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của GH/Ấn Quang) và Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, nói riêng cũng như các Tôn Giáo và Giáo Hội của các Tôn Giáo nầy. Bọn “nhà nó” cố ý trộn lộn Đức Phật, Đức Chúa với Tăng thống Quảng Độ, Giáo Hòang Benedicto XVI để khích động hàng ngũ tín đồ cuồng tín tấn công lẫn nhau, mà bọn “nhà nó” tưởng tượng ra là “chiến tranh giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo” (!?) Thời bây giờ, có ai ngu nghe lời xúi giục phản Phật, chống Chúa của quý “Thầy”, quý “Cha” nữa đâu mà hòng thi hành âm mưu “bạng duật tương trì, ngư ông [bọn “nhà nó” ] đắc lợi” vì đa số tín đồ đều đã “giác ngộ”, thừa rõ sự khác biệt lớn lao giữa Đạo và “người theo Đạo”.

- Kẻ nào NGU SI hay giả vờ NGU SI mới cho rằng quyển “Biến Động Miền Trung” của LT xuất bản là “phá họai tinh thần đòan kết”! Nhưng thử hỏi, có phải theo bọn “nhà nó”:Đòan kết là hè nhau xóa bỏ mọi sự kiện lịch sử để không ai có trách nhiệm về tội ác gây ra tại miền Trung với cái chết đau thương tức tưởi của 5327 cùng mất tích 1200 đồng bào Huế? Như đã nói, quyển “Biến Động Miền Trung” tuy không phải là quyển Sử nhưng các Sử Gia, các nhà nghiên cứu v.v… có thể tham khảo những gì ông LT kể lại với các nhân chứng, vật chứng v.v… để hòan thành tác phẩm của họ!

Nếu đổ tội cho những người ghi lại các sự kiện lịch sử dù là sử gia chuyên nghiệp hay chỉ là nhân chứng sống như ông LT là “phá họai tinh thần đòan kết” thì nhân lọai không hề có… sách SỬ lưu dấu những giai đọan vui buồn của mọi chủng tộc thuộc nhiều tín ngưỡng, văn hóa… trong đó đa phần là các cuộc xung đột… làm mất đòan kết giữa các chủng tộc, các tín đồ tôn giáo, các phe phái…!

Bọn “nhà nó” sở dĩ ngụy biện quyển “Biến Động Miền Trung” của LT ra đời là “gây chiến tranh giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo” và “phá họai tinh thần đòan kết” chỉ nhằm mục đích xóa bỏ tội ác ghê tởm của Việt Cộng cấu kết với Sư Cộng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của GH/Ấn Quang), đồng nghĩa triệt tiêu một giai đọan lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, thường mỗi năm được nhắc tới là Tết Mậu Thân 1968 tại Huế!

Việt Cộng ra rả rêu rao “thời kỳ quá độ lên Cộng Sản không qua Tư Bản” nhưng bọn “nhà nó” bắt chước Việt Cộng muốn tạo “thời kỳ quá độ…lịch sử miền Trung”(!?) nên mới manh tâm xóa bỏ một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam qua các …biến động miền Trung do ông LT kể ra! Đây lại là một hành động BẤT KHẢ THI nữa của bọn “nhà nó” sau Lời Kêu Gọi bất khả thi và bất thành là…Biểu Tình Tại Gia hồi năm ngóai.

Tuấn Aet Phan

(aka “Tiên Sư Cha nhà nó”)Muc luc