Sunday, June 28, 2009

Liên Thành Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009

Liên Thành Trả lời về Trinh Công Sơn 27-06-2009

Diễn Đàn PalTalk Nói Thẳng Nói Thật
Thứ Bảy, ngày 27 thang 6, 2009Phần 1
Phần 2

Phần 3

Muc luc