Thursday, October 1, 2009

Tố giác bọn việt gian kết cấu với đảng Cộng Sản-HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

Tố giác bọn việt gian kết cấu với đảng Cộng Sản trù dập lấp liếm tội ác Phật Giáo Ấn Quang giết đồng bào Huế gởi những lá thư hăm doạ như sau

HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN VIỆT NAM CHÍNH THỨC THÔNG BÁO:

Khẩn Thư Báo Động Với Đồng Bào Hải Ngoại Về Tác Giả Nguyễn Phúc Liên Thành Và Quyn Sách “Biến Động Miền Trung”.


Gần đây Ông Nguyễn Phúc Liên Thành đã xuất bản quyển sách “Biến Động Miền Trung”, với nội dung mạ lỵ Phật Giáo, vốn có lịch sử hơn 2,000 năm văn hiến trong công cuộc dựng nước và giữ nước Việt Nam.


Chúng tôi, bao gồm tất cả con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn thuộc dòng họ hoàng tử chính tông “Đế Hệ Thi”:


Miên (miên) Hồng (nhân) Ưng (thị) Bửu (sơn) Vĩnh (ngọc)
Bảo (phụ) Quý (nhân) Định (ngôn) Long (thủ) Trường (hòa)
Hiền (bối) Năng (lực) Kham (thủ) Kế (ngôn) Thuật (tâm)
Thế (ngọc) Thoại (thạch) Quốc (đại) Gia (hòa) Xương (tiểu)

Và các con cháu hoàng thân trong 10 dòng Phiên Hệ Thi xin thông báo cùng quý đồng hương Việt Nam rằng mọi hoạt động viết sách, bôi bẫn của ông Nguyễn Phúc Liên Thành, (con cháu đời thứ sáu thuộc Anh Duệ Huệ) về Phật Giáo Việt Nam, vốn chỉ thuộc dòng hoàng thân cháu chắt không danh không tánh, và không hề được gọi là “Mệ” vì Liên Thành chỉ thuộc dòng thứ nhất của “Phiên Hệ Thi” KHÔNG LIÊN HỆ GÌ TỚI DÒNG HỌ HOÀNG GIA HOÀNG TỬ NHÀ NGUYỄN:

1) Anh Duệ hệ: Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng Liên Huy Phát Bội Hương Linh Nghi Hàm Tốn Thuận Vỹ Vọng Biểu Khôn Quang
2) Kiến An hệ: (hoàng tử thứ 5) Lương Kiến Ninh Hòa Thuật Du Hành Suất Nghĩa Phương Dưỡng Di Tương Thực Hảo Cao Túc Thể Vi Tường
3) Định Viễn hệ: (hoàng tử thứ 6) Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ái Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha Nghiễm Khác Do Trung Đạt Liên Trung Tập Cát Đa
4) Diên Khánh hệ: (hoàng tử thứ 7) Diên Hội Phong Hanh Hiệp Trùng Phùng Tuấn Lãng Nghi Hậu Lưu Thành Tú Diệu Diễn Khánh Thích Phương Huy
5) Điện Bàn hệ: (hoàng tử thứ 8) Tín Diện Tư Duy Chánh Thành Tôn Lợi Thỏa Trinh Túc Cung Thừa Hữu Nghị Vinh Hiển Tập Khanh Danh
6) Thiệu Hóa hệ: (hoàng tử thứ 9) Thiện Thiệu Kỳ Tuần Lý Văn Tri Tại Mẫn Du Ngưng Lân Tài Chí Lạc Địch Đạo Doãn Phu Hưu
7) Quảng Oai hệ: (hoàng tử thứ 10) Phụng Phù Trưng Khải Quảng Kim Ngọc Trác Tiêu Kỳ Điển Học Kỳ Gia Chí Đôn Di Khắc Tự Trì
8) Thường Tín hệ: (hoàng tử thứ 11) Thường Cát Tuân Gia Huấn Lâm Trang Túy Thạnh Cung Thận Tu Dy Tấn Đức Thọ Ích Mậu Tân Công
9) An Khánh hệ: (hoàng tử thứ 12) Khâm Tùng Xưng Ý Phạm Nhã Chánh Thủy Hoằng Quy Khải Dễ Đang Cần Dự Quyên Ninh Cộng Tráp Hy
10) Từ Sơn hệ: (hoàng tử thứ 13) Từ Thể Dương Quỳnh Cẩm Phu Văn Ái Diệu Dương Bách Chi Quân Phụ Dực Vạn Diệp Hiệu Khuông Tương.

Nguyễn Phúc Liên Thành là con cháu đời thứ 6 thuộc dòng Anh Duệ Hệ (Hệ này không bao giờ được lên làm vua hoặc gọi bằng “Mệ” theo chiếu chỉ của Nguyễn Thánh Tổ Nhân Hoàng đế Minh Mạng, đã tự tiện viết sách, tiếp tay phá hoại Phật Giáo Việt Nam cũng như chia rẽ phân hoá cộng đồng người Việt Hải Ngoại, Nay Chúng tôi Hoàng Tộc Nhà Nguyễn xin công bố thư này cho quí vị đồng hương thân mến được biết, mọi hành vi hoạt động của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH, không quan hệ dính dấp gì tới hoàng tộc nhà Nguyễn.

Chúng tôi là nhng Người Con Pht và Con Chúa Thánh Linh nguyn theo Gương Hoà Thượng Thích Qung Độ và Gương Anh Hùng Lit Sĩ Vit Nam, Tiên Đế, Tiên Vương mà đem hết Tâm Sc, Tâm Lc, Lòng Trung Chính Trung Thành Tuyt Đi đ phc vX S và Dân Tc Vit Nam, tranh đu trong Ôn Hòa Bt Bo Đng, V Tha, Nhân Bn cho đến ngày Cng sn Vit Nam Sp Đ.


Thành kính ngưỡng m và kính mong Ngài Hòa Thượng X Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Thích Qung Độ, Giáo Hội Pht Giáo Vit Nam Thng Nht tha li. Kính chúc hoà thượng thân tâm thường lạc, phật sự chóng viên thành, tâm bồ đề kiên cố trong công cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hiện đang bị áp bức dưới gông gùm Cộng Sản và đàn anh Trung Cộng

Nay Trân Trng Kính Báo, Con Cháu Nhà Nguyn Từ Khắp Nơi:

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, ÚC ĐẠI LỢI, GIA-NÃ-ĐẠI, TÂN TÂY LAN, CỘNG HÒA PHÁP.

Ngày 29 tháng 9 năm 2009.

THAY MẶT TRIU ĐI NHÀ NGUYN HOÀNG TC VIT NAM:
Hoàng Thân Nguyn Phúc Bu Chánh Vit Nam
(Pháp danh Minh Chánh)
Công Nương Bu Phan Liên
(Pháp danh Diu Hương)
Chancellor Lady Nguyn Phúc Dong Thanh Ingalls
Dr. Nguyn Phúc Bu Minh
Doctorate Nguyn Phúc Vĩnh Hòa
Professor Count Rene le Clere (International Relations)
Professor Dr. Trn Th M Vân PHD
Marquis Michael Subritzky
Và Toàn Th Hoàng Tc Nhà Nguyn Vit Nam!

Muc luc