There was an error in this gadget

Thursday, July 9, 2009

Audio Biến Động Miền Trung 1-10-Liên Thành-

video
Phần 1- Lời Giới Thiệu


video
Phần 2- Miền Trung HUẾ


video
Phần 3- 1966 Thích Trí Quang Và Thích Đôn Hậu
Đem Bàn Thờ Phật Xuống Đường
đẻ giải vây cho CS rút quân


video
Phần 4- 1968 Mậu Thân - Huế Địa Ngục


video
phan 5 1968- Mậu Thân Ta và Địch

video
phan 6-1968 Mậu Thân Cuôc Tắm Máu Rùng Rợn


video
phan 7- 1968 Mậu Thân Quận 1


video

Phần 8-1968 Mậu Thân
Số Nạn nhân chết 5327, Mất tích 1200 người


video
Phần 9 - 1968 Mậu Thân VC Thắng hay Bạivideo
Phần 10-1971 HT Thích Chân Thể Tự Thiêu hay bị Giết ?50 BÀI MỚI

Muc luc