Saturday, December 4, 2010

Đặng Phúc-VG Trần Văn Thưởng tự treo cổ mình bằng bài viết bênh vực tội ác Mậu thân 1968

Đặng Phúc

-VG Trần Văn Thưởng tự treo cổ mình bằng bài viết bênh vực tội ác Mậu thân 1968

Đây là tang chứng không chối cải từ bài viết của quan 5 Trần Văn Thưởng tự nguyện làm VIỆT GIAN, Quan Trần Văn Thưởng được nhân dân Miền Nam nuôi sống bằng ăn cơm gạo Miền Nam VNCH, được Miền Nam VNCH cho ăn học , đỗ đạt, và được ưu đải đào tạo thành sĩ quan cao cấp, được cất nhắc vào vị trí quan trọng của QLVNCH , thề nguyền bảo vệ tổ quốc. Dù Quan 5 Trần Văn Thưởng được nhiều ưu đãi trong quân đội nhiều hơn các chiến sĩ của QLVNCH Quan 5 Trần Văn Thưởng có những hành động, việc làm phản bội QLVNCH, phản bội tổ quốc. việt gian Trần Văn Thưởng ngày đêm ra công bôi bác những tài liệu lịch sử có khắp nơi từ báo chí, sách vỡ, thư viện, Internet, tài liệu giải mật, bài vở được cung cấp khắp nơi. Quan 5 Trần Văn Thưởng tiếp tục chối bỏ tội ác PG Ấn Quang giết hại đồng bào Huế vô tội và đang thi hành công tác tuyên truyền, phi tang lịch sử, sửa sai lịch sử, gỡ tội cho những tên việt gian Lê Văn Hảo, Hoàng Kim Loan, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngoc Tường, Phan Nam, Nguyễn Trung Chính và tập đoàn tội ác PG Ấn Quang đã tham gia giết người hàng ngàn người năm Mậu Thân 1968 v..v...
Thay vì Trần Văn Thưởng tìm tin tức từ trong và ngoài nước để giải oan cho các nạn nhân đã chết , cho gia đình nạn nhân và cho đồng bào Huế, ngược lại trong những ngày tháng qua Trần Văn Thưởng càng tỏ rõ tính chất việt gian trong các bài viết bênh vực gỡ tội cho bọn tàn sát người tập thể tại Huế.

Giờ đây, việt gian Trần Văn Thưởng tự treo cổ mình bằng bài viết Sự Thật Về ông Hoàng Kim Loan ngày 4 tháng 12,2010.
Lời của tổ tiên Việt Nam nói: Con làm sai cha chịu tội. Cha làm sai, con chịu tội. Phản bội tổ quốc là tội Tru Di.
Đặng Phúc.


Sự Thật Về Ông Hoàng Kim Loan [ Nhật Tu 3]

http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/161935
vanthang le
levanthang10@ ...

1. Căn nguyên của các nguồn tin về Hoàng Kim Loan

Sau mấy bài viết của tôi liên hệ đến ông Liên Thành, tôi đã nhận được hàng chục điện thư từ độc giả. Họ là ai? Là những chiến hữu từ trong nước và HN, là những nhân chứng lịch sử, là các nhà tình báo chuyên nghiệp của hai phe đã về hưu và thành phần cộng sản phản tỉnh, là các cư dân tại Huế. Họ là những Phật tử và Thiên Chúa giáo chân chính. Sau khi tổng hợp, đối chiếu và đánh giá các nguồn tin, tôi thấy những câu hỏi của tôi cho LT trong bài " Điểm Sách BĐMT số 2" về Hoàng Kim Loan, đã có câu trả lời xác thật, không có thể tranh luận.
Vì an sinh và sự yêu cầu của các nhân chứng cũng như kẻ cung cấp tin, tôi không thể công bố tên tuổi hay tài liệu, tuy nhiên các chiến hữu sẽ có cơ hội để kiểm chứng một số sự kiện mà tôi sẽ nêu lên.

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu và bài viết của địch lẫn phe ta gần một năm nay; có nhiều tin tức rất mâu thuẩn, thí dụ như lá cờ treo ở Ngọ Môn là MTGPMN hay LMDCHB. Tôi đã tin tưởng phe ta nhiều hơn nên đã viết trong " Điểm Sách Biến Động Miề Trung", là lá cờ MTGPMN. Tuy nhiên sau nầy tôi có nhiều nguồn tin từ các nhân chứng lịch sử khả tín, như các bạn SĐ1BB, ba bạn đồng khoá, và tài liệu của sử gia Vũ Ngự Chiêu, để đối chiếu với tài liệu của phe địch, tôi đã quyết định hiệu đính lại, lá cờ treo tại Ngọ Môn là lá cờ LMDCHB trong bài " Điểm Sách Biến Động Miề Trung Số 2, Hiệu Đính 3 ".

Khai triến thêm net
http://www.hue.vnn.vn/tapchisonghuong/2007/01/186989/ và net
http://hdqt.duytan.edu.vn/MemberDetail/?id=2&lang=VN , tôi đã thấy nhiều vấn đề liên hệ đến hoạt động của phe địch trong Tết MT, tuy nhiên tôi cần gần sáu tháng đi tìm kiếm các nhân chứng để phối kiểm. Nhờ thế tôi đã biết một ít tin tức về các tay CSVN gộc , như Phan Nam, Nguyễn Trung Chính, Lê Công Cơ, HPNT ... khi tôi đọc:

"Đi đến chiều tối thì đến căn cứ và gặp lại bạn tôi là anh HP Ngọc Tường. Ở chiến khu tôi biết được người chuyển thư của anh Tường cho tôi là ông Phan Nam - Thành ủy viên hoạt động bí mật ở Huế (sau 1975 làm Chủ tịch UBND Tp Huế); người cán bộ cùng lên Hải Cát với tôi là ông Hoàng Kim Loan - cũng là một thành ủy viên hoạt động bí mật ở Huế và người đón chúng tôi ở bìa rừng là anh Nguyễn Trung Chính-thành ủy viên, phụ trách an ninh (sau nầy anh Chính có thời làm Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy BTT). Hiện nay ông Phan Nam và ông Nguyễn Trung Chính còn mạnh khoẻ ở Huế."
Câu hỏi, tôi quá tin những gì tôi viết? Câu trả lời: Tôi không chủ quan để mù quáng tin 100% vì đến nay tôi vẫn chưa có đủ các dữ kiện lịch sử bằng giấy trắng mực đen. Dù sao các chiến hữu cũng có cơ hội để kiểm chứng các sự kiện tôi phổ biến.Thiển nghĩ tại sao có nhiều kẻ quá điên rồ tin những gì Liên Thành viết không bằng cớ với giấy trắng mực đen cũng như không có phương cách kiểm chứng?!
2. Phát Ngôn Của Liên Thành về Hoàng Kim Loan và phản biện của tôi

LT:
Tính đến năm 1972, Hoàng Kim Loan đã có 18 năm tuổi Đảng, “quân hàm” Trung Tá.

TVT: Sai, 25 năm vì năm nhập đảng của y là năm 1947, không có cấp bực chi cả, chỉ là Thành uỷ viên Thành uỷ Huế.

LT:
Hoàng Kim Loan sinh và chánh quán tại xã Phong An, Quận Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên. Tính đến tháng 5-1972 hắn vừa đúng 56 tuổi. Có vợ trú ngụ tại xã Phong An. Có hai con, một gái và một trai. Con trai của hắn phục vụ trong Binh chủng Thiết Giáp Quân lực VNCH cấp bậc Đại uý, con gái buôn bán và sống với mẹ.

TVT: Sai quá nhiều, chỉ đúng nơi sinh quán.
HKL sinh ngày 15/10/1917; như vậy tính đến tháng 5-1972 Y vừa đúng 52 tuổi DL, chứ không phải 56 tuổi như LT đã viết. HKL có hai con trai; Hoàng Kim Cửu là con thứ, con trưởng đi theo CSVN, chết mất xác. Hoàng Kim Cửu là binh nhì QLVNCH, binh chủng Quân cụ. Chính Hoàng Kim Cửu cũng phải bị đi tù sau khi CSVN cưỡng chiếm miền nam. Vì vậy các chiến hữu thấy rõ HKL là cái thớ gì trong chế độ CSVN! Hơn nữa nghề nghiệp quá bình dân hiện nay của Cửu ở Huế , thì càng thấy chức vụ trí vận của HKL là quá tầm thường trong chế độ CSVN. Từ đó chúng ta có thể suy diễn, những thuộc cấp của Y chỉ là những thành phần cóc nhái của CSVN mà thôi, chẳng có quyền nhiều. Phải chăng đây là một bằng chứng LT không có bản khẩu cung trong tay? hay phải chăng LT đã bị HKL gạt bẩy? Một người làm tình báo tồi cũng có thể biết tên họ đứa con trai út của HKL và chức nghiệp của người con trai nầy; hơn nữa người con trai nầy lại phục vụ tại SĐ3BB/QLVNCH tại thời điểm bấy giờ. Xin hỏi LT, ông nào là Đ/U TG QLVNCH, con của HKL? Ông đã làm gì với ông Đ/U nầy?

LT:
Hoàng Kim Loan gốc thuộc Nha Liên Lạc hay Cục Tình Báo Chiến Lược, sau này vì nhu cầu đòi hỏi, hắn kiêm chức Thành Ủy Viên Thành Ủy Huế, phụ trách Tôn Giáo vận, Trí thức vận, kể cả Học sinh và Sinh viên.

TVT: Tào lao và ấu trỉ. HKL chỉ là một trong ba hay bốn Thành Ủy Viên Thành Ủy Huế, như Phan Nam, Phan Cảnh Kế. Cả ba hay bốn tên nầy cùng nghề, biết nhau và phối hợp nhau hoạt động Nghề của HKL là trí vận từ khi tham gia CSVN. Người làm tình báo sơ đẳng đều biết rằng ngành trí vận không liên quan đến ngành tình báo, nhất là tình báo chiến lược; tình báo chiến lược hạn chế tiếp xúc nhiều với dân chúng, trí vận tiếp xúc với quần chúng nhiều hơn trong vòng bí mật. Theo nguyên tắc tình báo chiến lược phải được bảo mật tối đa, và chỉ có liên lạc hàng dọc, không có chuyện pha lẫn trí thức vận với tình báo chiến lược. Lý do là trí thức vận rất dễ bị phát hiện, còn tình báo chiến lược phải được bảo mật tối đa vì bản chất chiến lược của nó. Ngay cả tình báo chiến thuật cũng không có liên lạc hàng ngang, và lầm lẫn nhau trong nhiệm vụ tình báo. Tôi đã có kinh nghiệm khi tôi làm Trưởng phòng Tổ chức TVBQGVN, tình báo của trường và tình báo Tiểu khu thường lầm lẫn nhau nhiều lần; tình báo TK bắt lầm tình báo trường và tôi phải ra Đà Lạt nói chuyện thẳng với ông Tiểu Khu trưởng- Đại tá Đoàn- để thả họ ra, cũng như tình báo trường đã bắt lầm tình báo tiểu khu đôi lần. Kính mời các chiến hữu chỉ đọc phần tôi phục của tôi ở Trường VBQGVN:

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_qlvnch-u.htm

Tình báo chiến lược có thể biết thành phần trí vận, và không có việc ngược lại. Đó là lý do không bao giờ có một người nào đảm trách cả hai việc như LT đã ấu trỉ tin vào lời khai của HKL. Trong thực tế, HKL chỉ là một con chốt nhỏ của CSVN mà thôi, chẳng biết chi mô vế tình báo chiến lược ở Hà Nội.
Trong thực tế HKL đã dấu nhẹm dử kiện nầy, nên LT chẳng biết chi cả về các thành uỷ viên khác mặc dù
cả ba hay bốn tên nầy cùng nghề, biết nhau và phối hợp nhau hoạt động; vì thế LT mất cơ hội để phá vỡ cả hệ thống trí vận của CSVN ở Huế. Hơn nữa LT đã mất cơ hội phá vỡ hệ thống Khu ủy Trị Thiên do Lê Tư Minh-Phó bí thư Khu ủy, làm Bí thư Thành ủy, và chính Y là cấp chỉ huy của HKL.
Buồn cười là LT lại kể chuyện việc tra khảo HKL một cách thiếu chuyên môn nghề nghiệp. Mong rằng LT chỉ phóng đại, vì Quân Cán miền nam chống cộng trong tinh thần đức độ, không thể đồng tâm với việc tra khảo thiếu nhân đạo và không có hiệu quả của ông LT. Tôi, người lính VNCH không đồng tâm với phương pháp tra tấn của ông LT.
Sau đây là một trong các bằng chứng, chức vụ trí vận cấp thành phố chỉ là một con cờ nhỏ địa phương của CSVN: Sau năm 1975 Phan Nam vẫn làm nghề liên hệ đến trí vận; đó là chủ Tịch Uỷ Ban Nhân dân thành phố Huế. Dân Huế ai cũng biết Phan Nam vì hiện nay Y vẫn còn sống ở Huế đó. Ông LT muốn biết số phận của Phan Cảnh Kế, về Huế mà hỏi đứa con trai của Y. Dân Huế đều biết, con trai của Kế tên Cường chẳng bao giờ làm nghề tình báo. Chuyện Phan Nam và Phan Cảnh Kế và con trai tên Cường
chứng minh rằng LT là một nhà tình báo tồi. Các chiến hữu và ông LT có thể hỏi bà con ở Huế thì biết ngay, đâu cần làm tình báo để biết các chuyện thông thường ban ngày như thế.

LT:
Trước Mậu Thân mấy ngày, Hoàng Kim Loan đưa Lê văn Hảo, giáo sư Nhân chủng học, đại học Huế lên mật khu nhận chức Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình và sau đó là Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thừa Thiên Huế.

TVT: Sai! HKL là cái thớ gì mà đưa Lê Văn Hảo lên làm
Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình. Chính CSVN từ Hà Nội đưa LVH lên cái chức bù nhìn nầy. Nên nhớ đảng Lao Động CSVN, MTGPMN và Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình cũng chỉ là một; MTGPMN và MTLMDT chỉ là cánh tay dài cho một chiêu bài chính trị của đảng Lao Động CSVN mà thôi

LT: Trước 1963 theo chỉ thị của cơ quan, tôi (HKLoan) móc nối Đoàn Công Lập hoạt động trở lại. Đoàn Công Lập khôn ngoan, đã gia nhập một đảng chính trị nổi tiếng chống côïng để làm bình phong. Đến tháng 7/1966 được tiến cử làm Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên- Huế. Hoàng kim Loan nói tiếp:

TVT: HKL đã thi hành trò chởi đánh lận con đen của kẻ thất thế trước con mắt thơ ngây của LT. Thứ nhất, Y đã vu khống không biết bao nhiêu nhân vật chống cộng tại Huế; Đoàn Công Lập là một nhân vật chống cộng trung kiên,
không chịu gia nhập bất cứ đảng phái nào. Đây là âm mưu phản gián thâm độc của tên trí vận để ly gián và tiêu diệt hàng ngũ chống cộng của phe ta. LT đã lọt bẩy HKL ở chổ đó. Hồi ấy thế lực ở miền trung là Đảng Đại Việt, đở đầu bởi một vị tướng lãnh có quyền lực [xin miễn nói tên tại thời điểm nầy], nên họ đã thừa cơ hội nầy để chụp mũ thành phần không chịu gia nhập đảng Đại Việt, trong đó có ông Đoàn Công Lập; nguồn tin chính xác nầy do từ miệng một bạn đồng khoá của tôi và cũng là Bí Thư Quân Ủy của ĐVCMĐ của Hà Thúc Ký. Muốn biết Đoàn Công Lập có bị chính phủ VNCH bỏ tù hay không cũng như đời sống ĐCL từ năm 74 về sau, xin tìm gia đình của ĐCL bên Toronto, Canada.
Thứ hai, HKL đã ém nhẹm tổ chức của Y cũng các bạn đồng nghiệp của Y như Phan Nam, Phan Cảnh Kế,... cũng như tên chỉ huy của Y, Lê Tư Minh.

LT: Phát ngôn rằng HKL bị CSVN đầu độc sau khi CSVN cưỡng chiếm miền nam.

TVT: Láo khoét! HKL đã bị bệnh nặng vì hậu quả của việc tra khảo trong tù ở Huế và mấy năm bị tù. CSVN đã đưa lên máy bay về Hà Nội để tận tình chửa trị một thời gian rồi về Huế sống. Nhưng vì bệnh hoạn nên HKL không có giữ một chức vụ nào trong chánh quyền CSVN. Sau đó Y chết cuối năm 1977, tức là 2 năm rưỡi sau ngày 30/4/1975. Trong thực tế tình báo CSVN cũng quá ngu khi họ không tin những gì HKL đã khai với LT, nên HKL chẳng được khen thưởng chi cả. Buồn cười là tôi nghe tin CSVN có thể tuyên dương công trạng cho HKL sau khi cuốn sách BĐMT ra đời. Phải chăng họ đã đọc lời khai của HKL do LT viết trong sách BĐMT. Chờ xem!
Đọc đến đây các chiến hữu có thể nghĩ rằng tôi cũng nói tào lao, không có bằng cớ khả tín? Xin các CH có người quen ở Huế, hỏi họ về ông Hoàng Kim Cửu, hay bất cứ người địa phương gần nhà ông Cửu đang sống tại Huế để kiểm chứng. Vì kính trọng quyền riêng tư của con người, tôi sẽ không phổ biến địa chỉ của ông Cửu ở Huế; hôm nay bỗng nhớ bài thơ tâm đắc của một vị thi sĩ nổi danh trong văn đàn VN:
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc
Nợ thang bồng vay.. ...............

Chỉ cái tin HKL ở Huế, ngày mất, gia đình con cái của Y mà LT chẳng biết, thì tôi tự hỏi cái tài làm tình báo của LT như thế nào. Ông LT làm nghề tình báo, thì phải có hạ tầng cơ sở ở thành phố Huế, nên làm sao mà ông không biết các nhân vật trên, đã và đang sống khờ khờ ở Huế . Tôi chỉ là người lính trận mạc, mà tôi vẫn còn bạn bè, thuộc cấp của tôi cho đến bây giờ. Kính mời các CH đọc kỹ phần ý kiến độc giả của bài nầy thì thấy sự truyền thông giữa chúng tôi:

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25663


3. Bằng Chứng LT bị Hoàng Kim Loan Đánh Lừa Và LT Không Có Bản Khẩu Cung

Sau đây là ba lý do để tôi tin rằng huyền thoại về Hoàng Kim Loan do ông Liên Thành tạo ra trong sách BĐMT, chỉ là dã tưởng và gây hoả mù trong một năm nay.

(1) Hoàng Kim Loan đã đánh lừa ông Liên Thành vì Y không khai đúng những gì Y biết. Thứ nhất, HKL ém nhẹm ít nhất hai đồng chí Thành Uỷ viên của Y. Thứ hai, HKL khai man về tình trạng con cái của Y. Thứ ba, HKL láo khoét Y là trung tá tình báo của Hà Nội. Thứ tư, HKL chụp mũ các thành phần chống cộng của chúng ta để tạo cảnh nồi da xáo thịt, và chính ông LT ngây thơ tin vào những lời khai của Y; thí dụ, Đoàn Công Lập là một trong các nạn nhân khác bị chụp mũ bởi LT. Thứ năm, LT không biết mô tê về tổ chức thật sự về hệ thống trí vận của CSVN tại Huế vì ông không biết khai thác Hoàng Kim Loan.
Tôi biết, các tình báo thứ thật của hai phe đã thừa biết những gì tôi sắp tiết lộ, nên chỉ kính mời các chiến hữu và các sử gia đọc mà thôi.
Tổ chức thành uỷ của CSVN có tính cách địa phương tại mỗi thành phố. Cầm đầu là tên Bí thư thành phố, rồi thành phố trực thuộc tỉnh nên có tên phó Bí thư Tỉnh uỷ, hoặc
Thường vụ Tỉnh ủy. LT không bao giờ hiệu đính như vậy, nên ông đã chứng minh một sự thật, ông không có một hạ tầng cơ sở nào ở Huế cả sau năm 1975, cũng như không chịu đọc báo chí hay sách vở của CSVN. Các CH và LT cứ hỏi bất cứ bạn bè hay bà con ở VN thì thấy ngay; chuyện ban ngày nầy ai ở Huế cũng biết, đâu cần phải làm tình báo mới biết, nhất là thành phố Huế quá nhỏ.

(2) Không có một tài liệu giải mật nào của CIA, BNGHK và BQPHK hay CSVN nhắc đến HKL bởi vì Y chỉ là con cá nhỏ tại địa phương Huế mà thôi.

(3) Căn cứ vào phần (1) và (2) tôi suy diễn, LT không có bản khẩu cung của HKL trong tay hiện nay.


4.
Chút Dữ Kiện Về Hệ ThốngTổ Chức Thành Uỷ Của CSVN Và Ban An Ninh

Phương thức tổ chức của thành uỷ của CSVN ngày nay không có thay đổi như ngày xưa. Như vậy các chiến hữu có thể kiểm chứng những gì tôi viết.
Tổ chức Thành Uỷ gồm có nhiều Uỷ ban, như Đội Tự Vệ, Ban An Ninh....,.
Nhiệm vụ của Ban An ninh cũng tương tự như CSQG/VNCH và An Ninh QĐVNCH ; Ban nầy có quyền bắt bớ người dân bị tình nghi trong thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, hoặc nhỏ hơn một chút là Thường vụ Thành ủy là người chỉ huy Ban An Ninh. Trong thực tế, ban An Ninh trực thuộc tổ chức an ninh của đảng; họ là những đảng viên trung kiên, có quyền theo dõi và bắt bớ ngay cả những thành phần trong phe của họ mà bị tình nghi. Vì thế theo nguyên tắc Hoàng Kim Loan làm trí thức vận và dân vận không làm nhiệm vụ sinh sát trong dịp Tết MT. Tuy nhiên hiện nay tôi không biết HKL có ra lệnh giết dân lành xứ Huế hay không? Như vậy Ban An Ninh là cái gốc để truy tầm tôi phạm vụ MT.
Lịch sử đã chứng minh rằng chính sách của CSVN là tiêu diệt đảng phái quốc gia chống cộng như đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng... cũng như thành phần chống cộng hiệu quả
khác. Vì vậy việc CSVN giết các thành phần đảng phái là đúng 100%. Tuy nhiên con số nạn nhân và bằng chứng vẫn còn là một huyền thoại. Tiếc thay chúng ta đã mất một dịp may để trả lời các nghi vấn trên trước năm 1975 khi HKL đã ở trong tay của LT. Thiển nghĩ bây giờ chúng ta tranh cãi vì chỉ nghe chuyện kể láo khoét, không có bằng chứng khả tín, thì thật là ấu trỉ vì bị lọt bẩy CSVN trên quan điểm chống cộng hiện nay.

Đây là bằng chứng chủ trương CSVN chú trọng giết những kẻ chống cộng
hiệu quả. Trước khi tôi được thuyên chuyển về trường VBQGVN, Đại tá Nguyễn Văn Sử, Quân sự vụ trưởng của khối Quân sự [ theo BCS mới], là một sĩ quan thanh liêm và yêu nước; các SVSQ đã may mắn được rèn luyện bởi Đ/T Sử. CSVN biết rằng Đại tá Sử là một địch thũ lợi hại nên chúng đã ám sát ông. Một trường hợp của lịch sử nữa là trường hợp của GS Nguyễn văn Bông. Nghi vấn lịch sử cái chết của Tướng Nguyễn Văn Hiếu cũng là một trường hợp điển hình khác.

Trong Mậu thân người phụ trách an ninh khu vực Thanh Nội là Nguyễn Trung Chính; hiện nay Y vẫn còn sống tại Huế, đường ông Tổ của toàn dân VN, số .... Nguyễn Trung Chính gốc người Quảng Điền, em ruột Nguyễn Húng -Bí thư Thành ủy Huế năm1966. Năm 1976 Nguyễn Trung Chính làm trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình- Trị-Thiên. Người phụ trách An Ninh khu Bình Tri Thiên là Nguyễn Đình Bảy, thường gọi là Bảy Khiêm đang còn sống ỏ Vỹ Dạ. Tin tức tôi có là chuyện thật ban ngày, dề dàng để kiểm chứng vì thành phố Huế rất nhỏ, nên đa số người dân đều biết. Kính đề nghị các chiến hữu hỏi thăm những người bà con đang còn sống tại Huế. Chính ông Nguyễn Trung Chính là cái chìa khoá để hiểu giải toả huyền sử Tết Mậu Thân. Tại thời điểm nầy tôi không biết ông Chính có trách nhiệm hay không về huyền thoại vụ thảm sát MT; vì vậy ông Nguyễn Trung Chính có cơ hội để bạch hoá những gì ông viết. Các CH và tôi sẽ có dịp cross-exam những gì ông Nguyễn Trung Chính viết. Xin đề nghị ông Nguyễn Trung Chính viết bài vì sự thật của lịch sử và vì các con cháu của ông. Chờ xem!

Sau khi tôi phổ biến bài nầy ngày 24/10/2010, một số CH trong và ngoài nước cũng như một số người thuộc phe địch, đã minh xác các sự kiện tôi đã viết, tuy nhiên tôi mong muốn quí chiến hữu bỏ chút thì giờ để tự kiểm chứng; không nên tin những bài viết láo khoét, không bằng chứng khả tín, mà chỉ tin khi tự mình kiểm chứng. Tôi cũng rất mong các chiến hữu và ông Liên Thành nhập cuộc để xác nhận hay phản biện. Nhờ thế sự thật của lịch sử sẽ sáng tỏ. Sư thật tôi rất muốn đọc những bài phản biện có tư cách và có dữ kiện chính xác. Mong thay!

Lịch sử đã chứng minh rằng chính sách của CSVN là tiêu diệt đảng phái quốc gia chống cộng như đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng... cũng như thành phần chống cộng hiệu quả. Vì vậy việc CSVN giết các thành phần đảng phái là 100% đúng. Tuy nhiên con số nạn nhân và bằng chứng vẫn còn là một huyền thoại. Tiếc thay chúng ta đã mất một dịp may để trả lời các nghi vấn trên trước năm 1975 khi HKL bị bắt. Thiển nghĩ bây giờ chúng ta tranh cãi vì chỉ nghe chuyện kể láo khoét, không có bằng chứng khả tín, thì thật là ấu trỉ vì bị lọt bẩy CSVN trên quan điểm chống cộng hiện nay.

Đây là bằng chứng chủ trương CSVN chú trọng giết những kẻ chống cộng hiệu quả. Trước khi tôi được thuyên chuyển về trường VBQGVN, Đại tá Nguyễn Văn Sử, Quân sự vụ trưởng của khối Quân sự [ theo BCS mới], là một sĩ quan thanh liêm và yêu nước; các SVSQ đã may mắn được rèn luyện bởi Đ/T Sử. CSVN biết rằng Đại tá Sử là một địch thũ lợi hại nên chúng đã ám sát ông. Một trường hợp của lịch sử nữa là trường hợp của GS Nguyễn văn Bông. Nghi vấn lịch sử cái chết của Tướng Nguyễn Văn Hiếu cũng là một trường hợp điển hình khác.
Tôi sẽ chờ bài phản biện bài của tôi " Sự Thật Lịch Sử HKL" trong vòng một tuần lễ.
Hy vọng các dữ kiện trên sẽ là những tia sáng vén màng bí mật của vụ huyền sử Tết MT.

5. Chút dữ kiện về Hoàng Kim Loan

Đốt cỏ dại trong sách MĐMT nhưng tôi không muốn làm cháy rừng; xin nói thẳng rằng vì hiện tượng BĐMT gây tai hại cho VNCH nên chẳng đặng đừng đi tìm sự thật của lịch sử về HKL, chứ tôi không muốn tọc mạch vì chuyện bí mật thâm cung hệ thống tình báo của Đảng Lao động của các ông. Sau vụ HKL là tôi bỏ cuộc việc tìm hiểu các ông vì tôi biết sức tôi có hạn vì khả năng không phải là tình báo gia, tuổi già , tình trạng phân hoá của CĐVNHN và hiệu quả của NQ36 của các ông ở Hà Nội. Nói rõ hơn tôi sẽ im lặng, không còn nghĩ đến chuyện chính trị hay chuyện thế thái nhân tình làm chi nữa sau vụ tìm hiểu nhân vật HKL. Ngoài ra tôi cũng không muốn động chạm chi đến sách BĐMT và ông LT nếu ông LT biết sám hối, trở lại lẽ phải, nhất là không còn kết tội ai mà thiếu bằng cớ khả tín. Nên nhớ, chính nghĩa của VNCH không bao giờ chụp mũ ai mà thiếu bằng cớ.

Hoàng Kim Loan sinh ngày 15 tháng 10 năm 1919 tại Phong Điền, Thừa Thiên, làm nghề công chức ở sở canh nông, gia nhập phong trào Việt Minh năm 1945 và được nhập đảng CS năm 1947; bí danh của Y là Trần Hiền. HKL làm nghề truyền thông tuyên truyền-chứ không phải là nghề tình báo- từ năm 1945 đến năm 1954, rồi y tập kết ra Bắc giữ chức vụ liên hệ đến hành chánh nghiên cứu về kinh tế. Cuối năm 1964, Y trở về hoạt động tại Thừa Thiên và thành phố Huế, từ chức vụ tạm thời Thành uỷ viên đến chính thức. Sau đó HKL bị ông Liên Thành bắt năm 1972.

Vì an sinh của nhân chứng và kẻ cung cấp nguồn tin tôi sẽ không bao giờ tiết lộ danh tánh của họ. Tuy nhiên các ông, Trần Lưu và Hoàng Thái đang sống ở Hà Nội là hai thẩm quyền minh xác hay phản biện những gì tôi tiết lộ. Ông Hoàng Thái hiện nay là một cán bộ ngoại giao rất cao cấp của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội. Ngoài ra có thể nhiều nhân vật còn sống ở Huế có thể minh chứng; chẳng hạn như Lê Công Cơ đã hoạt động hợp pháp ở Huế suốt thời gian Liên Thành làm nghề CSQG ở Huế. Sau đây là các dữ kiện về Y:

Thành viên HĐQT : Lê Công Cơ
Năm Sinh : 28/11/1941
Địa chỉ : Làng Ái Mỹ, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Quá trình học tập và công tác :
Tốt nghiệp cử nhân Toán năm 1963 tại Sài Gòn và Huế
- Từ 1959 đến 1960 : dạy trung học tại Cần Thơ
- Từ 1960 đến 1961: dạy trung học tại Huế
- Từ 1961 đến 1963: dạy trung học tại Hội An Quảng Nam
- Từ 1963 đến 1975: Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên miền Trung Việt Nam
- Từ 1965 đến 1975: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Trung Trung bộ.
- Từ 1975 đến 1976 : Tổng Thư ký Viện Đại Học Huế kiêm Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng Viện Đại Học Huế - Bí thư Thành Đoàn Huế
- Từ 1976 đến 1978: Học viên lớp Cao cấp Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc – Hà Nội
- Từ 1979 đến 1980: Công tác tại cơ quan Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh QNĐN
- Từ 1981 đến 1989: Phó Chủ tịch trực UBMTTQVN QNĐN
- Từ 1986 đến 1992: Giám đốc Trung tâm Anh ngữ thực hành Đà Nẵng
- Từ 1989 đến 1992: Giám đốc Trung tâm Điện tử - Tin học Đà Nẵng
- Từ 1990 đến 1992 : Giám đốc Công ty Du lịch Quảng Nam Đà Nẵng.
- Từ 1991 đến 1994: Giám đốc Cơ sở Ngoại ngữ đào tạo Đại học Tại chức & Mở rộng của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tại Đà Nẵng.
- Từ 1987 đến 1992 : Đại Biểu quốc hội Khoá VIII - Đại Biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (Khoá IV)
- Năm 1993 : Nghỉ hưu.
Từ 1993 đến 1994: Chủ tịch Hội Đồng Sáng lập Trường Đại Học Tư thục miền Trung.
- Từ 1994 đến 1996: Hiệu trưởng Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân
- Từ 1996 đến nay: Uỷ viên Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam.
- Từ 1997 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân - Bí thư Chi bộ - Bí thư Đảng Bộ Trường.
Khen thưởng, Kỷ luật :
- Huân chương Độc Lập hạng nhì
- Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
- Huân chương chống Mỹ hạng nhất.
- Huân chương giải phóng hạng nhất.
- Huy chương vì sự nghiệp Dân vận, Mặt trận, thế hệ trẻ, khuyến học
- Huy chương vì sự nghiệp Dân vận.
- Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân
- Huy chương sự nghiệp vì thế hệ trẻ
- Huy chương vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam.
và nhiều bằng khen khác.

Nguồn:
http://hdqt.duytan.edu.vn/MemberDetail/?id=2&lang=VN


Các CH có thể lên Google để tìm đọc sách hồi ký của y nữa.6. Cảm Nghĩ Của Tôi Về Sách BĐMT

Liên Thành đã viết sai trật lất hàng chục vấn đề về HKL, tuy nhiên tôi không có thì giờ để viết thêm nữa. Chỉ cần câu châm ngôn "một điều bất tín thì vạn điều bất tín" là đủ. Các bài Điểm Sách BĐMT, Lịch sử BĐMT, Huyền Sử Tết Mậu thân, ...và bài nầy đã chứng minh đủ sự bất tín về các sự kiện của sách BĐMT. Vì vậy tôi đánh giá sách BĐMT chỉ là một cuốn tiểu thuyết không hơn không kém. Ông LT chỉ bắt được một con cá nhỏ CSVN, Hoàng Kim Loan, rồi bị lọt bẩy vì những lời khai man trá của Y, như chức vụ trung tá tình báo chiến lược, rồi dễ dàng nghe theo những lời vu khống của Y về việc Y chụp mũ các thành phần quốc gia chống cộng. Tuy nhiên hệ thống tình bao cao cấp của phe ta không phải là ấu trỉ, nên họ đâu có nghe theo lời của LT. Việc chính phủ VNCH không nghe lời vu khống TT Trí Quang là CS để bỏ tù ông ta, là một bằng chứng cụ thể. Trong thực tế, không có tên tuổi Hoàng Kim Loan trên báo chí VN thời bấy giờ hay bất cứ một tài liệu giải mật nào của CIA hay tài liệu tình báo của VNCH về tên trí vận nầy. Tại sao? Bởi vì họ hiểu nguyên tắc tổ chức tình báo của CSVN và cái chức vụ Thành Uỷ Huế của HKL. Ngoài ra xin các chiến hữu kiên nhẫn để xem CSVN có truy thăng HKL hay không sau khi họ đọc kỹ cuốn sách BĐMT và trò chơi đánh lận con đen của HKL với ông LT. Thiển nghĩ có thể họ không truy thăng ngay vì họ thấy sách BĐMT có lợi cho họ tại thời điểm nầy khi họ đã và đang thi hành NQ36CSVN, tuy nhiên nếu đúng như thế, thì đó chỉ là một vấn đề thời gian đối với họ mà thôi. Thiển nghĩ tên HKL là kẻ thù nguy hiểm và ngoan cố đối với phe ta, vì chính Y đã thành công trò chơi đánh lận con đen, làm phe ta mất một dịp để phá tan cả một hệ thống trí vận Trị Thiên lúc bấy giờ. Tiếc thay!
Thú thật tôi không còn hứng thú chi để điểm sách BĐMT không giá trị nầy nữa. Vì vậy bài nầy là bài cuối cùng của tôi, nếu LT không còn chụp mũ bậy bạ ai, có hại cho việc đoàn kết tôn giáo hay tình thân ái của những người cùng phe chống cộng. Thiển nghĩ chỉ cần nhìn những sai lầm của LT về HKL mà tôi đã phân tích, thì thấy những lời chụp mũ vô bằng cớ của LT đối với các chiến sĩ chống cộng và các vị tu hành PG, còn có khả tín hay không; một điều bất tín thì vạn điều bất tín.
Số lượng khoảng 30% TCG từ các điện thư mà tôi nhận được chúng tỏ rằng những thành phần TCG chân chính đã hiểu rõ những sai lầm nghiêm trọng của cuốn sách BĐMT cũng như đã tránh được cái bẩy sập nguy hiểm của sự chia rẽ PG và TCG, đúng theo mong muốn của CSVN ngày nay. Vậy thì ai là kẻ vẫn đồng tâm với cuốn tiểu thuyết nầy? Tôi nghĩ, chỉ có một số cuồng tín đảng viên còn lại của đảng CLNV hay con cháu của bọn CLNV, hay bọn tay sai VGCS, hay những kẻ suy diễn sự kiện bằng cảm tính.

Trân trọng,
Trần văn Thưởng (13/11/2010)
Nhật tu ngày 04/12/2010

Muc luc