Friday, May 29, 2009

GHPG Sư Công An, Sư Quốc Doanh Mở Nhiều Chùa Hải Ngoại - Liên Thành- CKV 27-05-2009


Xin bấm PLAY để nghe

Phật giáo biểu tình chống VNCH

Phật giáo biểu tình chống VNCHPhật giáo biểu tình chống VNCH

Phật giáo biểu tình chống VNCH
Phật giáo biểu tình chống VNCH


Thích Trí Quang lãnh đạo biểu tình


Muc luc