Tuesday, September 27, 2011

Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu San José, California 09-24-2011


Liên Thành ra mắt sách San Jose 1
Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011Liên Thành ra mắt sách San Jose 2
Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011


 
Liên thành trả lời Nguyễn Phước Đáng San Jose ngày 24-09-11

Chúng tôi chuyển những Video này từ Phó nhòm Long Nguyen .


From: Long Nguyen <longuyen_vnaf68@...>
Sent: Monday, September 26, 2011 3:16 PM
Ông Nguyễn Phước Đáng phát biểu trong buổi ra mắt sách Biến Động Miền Trung của Tác Giả Liên Thành tại San José 09-24-11.

Thanks,
Phó Nhòm  Long Nguyen 
From: Long Nguyen <longuyen_vnaf68@...>
To: Michael Tran <michaeltran_1tran@...>
Sent: Sunday, September 25, 2011 9:44 PM
Subject: Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011
Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011
Phần 1:
Phần 2:
Thanks,
Phó Nhòm  Long Nguyen 

From: Long Nguyen <longuyen_vnaf68@...>
To: Michael Tran <michaeltran_1tran@...>
Sent: Sunday, September 25, 2011 9:44 PM
Subject: Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011
Tác giả Biến Động Miền Trung, Liên Thành phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San José, California 09-24-2011

Thanks,
Phó Nhòm  Long Nguyen 
From: Long Nguyen <longuyen_vnaf68@...>
Sent: Saturday, September 24, 2011 9:04 PM
Subject: [PhoNang] Tác Giả Liên Thành ra mắt sách - Huế Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968 tại San José, California 09-24-11.
Tác Giả Liên Thành ra mắt sách - Huế Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968 
 tại San José, California 09-24-11.

Phó Nhòm  Long Nguyen

 Thưa ông Long,
Rất cám ơn ông Long post lại cho nghe lại buổi ra mắt sách của ông Liên Thành ngày hôm qua Sept 24-2011 nghe rất hay rất cám ơn ông.

Tôi ủng hộ ông Liên Thành 100% khi tôi đến buổi ra mắt sách, và ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi mới biết mặt ông Liên Thành. Hoan hô tinh thần ông Liên Thành, ông là một người thật can đảm, một mình đứng ra đóng mủi chịu sào nhận lãnh trách nhiệm, ông gióng lên tiếng nói cho năm ngàn mấy người dân Huế chết oan vì lũ dã man đảng csVN!!!! Tôi thiết nghỉ những ai yêu nước, nên mua hộ sách để ủng hộ tinh thần ông, tiếp tay ông để ông có đủ tài chánh đưa lũ quỷ đỏ đảng csVN ra pháp lý
Trân trọng,
Michael TrầnMuc luc