Saturday, September 24, 2011

Nhạc và lời: Trường Giang-Huế Chưa Quên
Nhạc và li: Trưng Giang

(Viết riêng để tng anh cu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Liên Thành.
Và cùng tng cho tất cả các chatters trong Diễn Đàn Nói Thng Nói Thật !
Marietta, GA. Đêm Th Ba 14 tháng 06 - 2011.)
Huế Chưa Quên !
( 4/4 - Em )

Bốn mươi ba (Em) năm rồi (Em) Huế ơi ! (Em ) 
Giải khăn sô (Dm) dẫu không còn mới (Em) 
Nhưng đau thương (Am) vẫn ngập (B7) ngút trời (B7) 
Mậu Thân giặc Hồ (B7) giết dân tôi (Em)
Lũ tay sai (Em) điên cuồng (Em) sát nhân (Em) 
Miệng Nam Mô (Dm) dã tâm tàn nhẫn (Em) 
Tham lam say (Am) bã mồi (B7) thế trần (B7) 
Mượn danh Phật chùa (B7) giấu si sân (Em)!
Huế (G) chưa quên (Bm) hết tội (Em) ác đâu (Em)
Thích Trí Quang (Dm) cầm đầu (B7) cùng Thích Đôn Hậu (B7) 
Cho Nguyễn Đắc Xuân (Am) và (B7) Hoàng Phủ Ngọc Phan (Am) khát máu !(Em) 
Thảm sát dân tôi (Bm) mấy ngàn (B7) gia đình thương đau (Em)
Chúng chưa ăn (Em) năn tội (Em)
Huế ơi ! (Em) 
Chừ nhân gian (Dm) mi luôn cần nói (Em) 
Cho cơn đau (Am) thấu tận (B7) đến trời (B7) 
Hỏi sao giặc Hồ (B7) giết dân tôi (Em) ?

Muc luc