Saturday, August 6, 2011

Liên Thành trả lời Trần Đình Minh và Đại Uý Phan Văn NgũThưa ông Trần Đinh Minh,
Ngày hôm nay tháng 8 ngày 7 năm 2011 tôi nhận được thư ông gởi cho tôi về việc:
“ Yêu cầu tôi đính chính nội dung xuyên tạc vu khống Trần Đình Minh trên diễn đàn Paltalk ngày 19 tháng 6 nqăm 2011”
Thưa ông Minh,
Đầu tiên xin minh xác một cách rõ ràng:  
Anh Chính Khí Việt và Bà Phong Lan chẳng liên quan, liên hệ gì trong trong việc xác định ông đã bị tôi ra lệnh bắt giữ vào tháng 5/1972 vì can tội họat động cho cộng sản, họ chỉ là người sắp xếp và hướng dẫn chương trình hội luận, và họ có quyền đặt nghi vấn trong phạm vi quyền tự do ngôn luận của họ.Tôi là người chịu trách nhiện hoàn toàn. Xin ông vui lòng đừng đưa tên họ vào vì như vầy không đúng.
Thưa ông Minh,
Vào tháng 5 năm 1972 khi mà trên 10 ngàn quân cộng sản Bắc Việt đang sửa sọan tấn công Huế, và lực lượng chính trị của bọn chúng đã có kế hoặch dùng quân sự hổ trợ cho chính trị để thực hiện một cuốc Tổng Nỗi Dậy cướp chính quyền tại Huế.
Trong cương vị là Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng CSQG tại Thừa Thiên-Huế, trách nhiệm của tôi là phải ngăn chận cuộc tổng nỗi dậy nầy, vì nếu để xẫy ra, sẽ có một cuộc thảm sát đồng bào Huế do Cộng quân và đám tay sai thực hiện chắc chắn sẽ tàn bạo  hơn Mậu Thân 1968.
Vì lý do đó, tôi quyết định mở một cuộc hành quân quy mô trên toàn lãnh thổ tỉnh Thưa Thiên và thị xã Huế trong vòng 15 ngày với lực lượng tham dự hành quân là tòan bộ lực lượng CSQG của 10 quận nông thôn thuộc Tỉnh Thừa Thiện và 3 quận tại Thị Xã Huế, và quân số Cảnh Sát tham dự cuộc hành quân nầy trên 5 ngàn nhân viên.
Cuộc hành quân mang tên là Chiến Dịch Bình Minh do tôi chỉ huy. Đêm trước ngày N giờ G của cuộc hành quân, chúng tôi đã có một cuộc họp hành quân tại BCH Tỉnh. Tham dự gồn các chỉ huy Trưởng CSQG của 13 quận và các chỉ huy của ngành Cảnh Sát Đặc Biệt tỉnh, quận.
Chính tôi đã đích thân ký lệnh bắt giữ các thành phần hạ tần cơ sở Việt Cộng đang hoạt động bí mật và giao cho các Phụ tá CSĐB cấp Tỉnh ,Quận thi hành.
Chiến dịch Bình Minh kéo dài trong 15 ngày với kết quả là bắt giữ 1500 cơ sở VC trong đó có tên Trung Tá Việt cộng Hoàng Kim Loan chức vụ Thành ủy viên Thành ủy Huế, người chỉ huy cuộc Tổng nỗi dậy. Chúng tôi đã ngăn chận đuợc cuộc tổng nỗi dậy của bọn Cộng sản tại Huế.
Trong 1500 cơ sở Việt Cộng bị bắt giữ, có Ông Trần Dình Minh là nhân viên hành chánh quận Hưong Diền cùng bảy ngừoi khác nữa. Sởi dĩ tôi nhớ rõ trường hợp của ông vì chỉ một thời gian ngắn sau đó Trung Tá Cao Chánh Hựu Ủy viên Chính Phủ Tòa án Quân Sự Mặt trận Vùng I Chiến Thuật tại Đà Nẵng đứng bảo lãnh cho ông và bảy (7) người kia với Đại Tá Dương Quang Tiếp Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vùng I.
Đại Tá Đương Quang Tiếp đã ra lệnh tôi trả tự do cho ông và bảy người kia.
Như vậy người ký lệnh bắt ông chính là tôi, Đại Úy Liên Thành Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế, và người ký giấy trả tự do cho Ôn g cũng là tôi chứ không ai khác hơn.
Thưa Ông Minh,
Theo nhiều nhân chứng tại quận Hương Điền  hiện đã định cư tại Hoa Kỳ đã xác định rằng:
Sau ngày 30 thang 4 năm 1975 dân chúng tại quận Hương Điền đều sáng mắt khi nhìn thấy ông Trần Đinh Minh nhân viên hành chánh quận Hương Điền VNCH lại là cán bộ cộng sản phụ trách  thu mua hải sản của Việt Cộng tại huyện Hương Điền.
Cũng theo họ thì dân cư quận Hương Điền làm nghề đánh cà đã bị ông dựa vào thế lực những tên công an kinh tế mà dọa nạt, khủng bố họ, bắt họ phải nạp cho ông và bọn công an kinh tế những loại hải sản ngon lành, hiếm quý.
Ông và bọn Công an Kinh tế suốt ngay ăn nhậu say sưa trên những đau khổ của dân chài lưới quận Hương Diền.
Vì khủng bố bóc lột họ nên ông trở nên giàu có và khi định cư tại Hoa Kỳ, Cali ông đã dùng số tiền bóc lột của họ để tạo dựng một cơ sở thương mại lớn ở thành phố Gardina.
Thưa ông Trần Đnh Minh,
Trở lại chuyện ông yêu cầu tôi đính chính, thưa ông Minh, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhận được lệnh giải ngũ của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa nên vẫn xem mình là một ngừoi lính VNCH và là một nhân viên CSQGVNCH, tôi không thương lương, không đối thoại với người công sản hoặc tay sai mà chỉ có trực diện và đối đầu. Ông “yêu cầu tôi đính chính nội dung xuyên tạc vu khống Trần Đình Minh trên diễn đàn Paltalk ngày 19 tháng 6 năm 2011” câu trả lời của tôi là:
Không bao giờ tôi đính chính. Lời nói của tôi trước sau như một,bởi vì đó là sự thật không thể bóp méo hay tẩy xóa.
Một lần nữa, tôi xác nhận với ông, với đồng bào Thừa Thiên Huế trong nuớc và tại hải ngoại:
Tôi chính là ngừoi ký giấy bắt ông vào mùa hè đỏ lửa tháng 5/1972 vì ông can tội họat động cho cộng sản, và tôi cũng chính là ngừoi ký giấy trả tự do cho ông vì thi hành lệnh của Đại tá Dương Quang Tiếp thượng cấp của tôi.
Thưa Ông Trần Đinh Minh,
Tôi biết rõ rằng trong mấy tuần nay ông đi tìm ngưởi làn chứng cho ông là không bị tôi bắt vì can tội hoạt động cho cộng sản, những người đó là:
1- Ông Châu.
Ông Châu hiện đang đinh cư tại San José, Cali, Ông Châu là nhân viên hành chánh quận Hương Điền ông nầy viết giấy chứng nhận ông không họat động cho cộng sản.
Xin hỏi, làm sao Châu biết là không, hay có, khi ông Châu không là nhân viên tình báo của CSQG, của Phòng II, hay của ANQĐ?
2- Đại Úy Cảnh Sát Phan văn Ngữ, nguyên BCH/CSQG quận Hương Điền, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Đại Úy Ngữ xác nhận không bắt ông. Đó là chuyện tình cảm giữa hai Huynh trưởng gia đình Phật tử vói nhau, tôi không quan tâm.   
3- Người thứ ba mà ông tiếp xúc và cũng yêu cầu ông ta viết cho ông một giấy chúng nhận là không có họat động cho cộng sản và không bị tôi bắt, nhưng ông đã bị người nầy từ chối vì luơng tâm, danh dự của một sĩ quan CSQG/VNCH không thể làm chứng gian, người đó là Trung Úy Cảnh Sát Lê Trọng Duơng nguyên cuộc trưởng Cảnh sát Xã Hải Nhuận nơi ông Trần Đình Minh đã làm việc với chúc vụ ủy viên hộ tịch của xã Hải Nhuận VNCH. Trung Úy Cảnh Sát Lê Trong Dương cũng là một huynh trưởng gia đinh Phật Tử. Trung úy Lê Trọng Dương hiện định cư tại Hoa kỳ.
Thưa ông Minh,
Xin ông cứ tiếp tục đi tìm những nhân chứng nào có thể giúp ông để xác nhận cho ông thì xin cứ tự nhiên thỏa mái viết tờ xác nhận chẳng sao cả.
Thưa Ông Minh, đây là bức thư duy nhất và chỉ một mà thôi, tôi sẽ không bao giờ trả lời ông một chữ nào nữa và sẽ không có bất cứ một sự đối thoại dưới bất cứ hình thức nào của tôi với ông.
Một lần nữa, Cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên và thị xã Huế xác quyết trước công luận rằng:
Tôi, Cựu Thiếu Tá Liên Thành, nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế đã ký lệnh bắt giam đương sự Trần Đình Minh trong cuộc hành quân truy quét các hạ tần cơ sở Việt cọng trong cuộc hành quân mang tên Chiến Dịch Bình Minh vào mùa hè đỏ lửa tháng 5/1972,  nhằm ngăn chận cuộc Tổng Nỗi Đậy của cọng sản tại Thừa Thiên-Huế.
Nếu ông Minh thấy cần thiết xin cứ việc theo thủ tục, tôi sẽ cùng với các nhân chúng của tôi gặp ông tại tòa.
Trân trọng.
Liên Thành  

From: minh tran
To: Thach Chau ; pham_hoaiviet1@msn.com ; Dung Le ; richard le ; tamman04@comcast.net
Sent: Tuesday, August 02, 2011 5:09 PM
Subject: Fw: Thu gui Lien Thanh + Thu O. Phan Van Ngu

 Minh Đình Trần                                                 California, ngày 28/7/2011
GĐPT Chùa Điều Ngự, CAKính gửi: Ông Liên Thành, nguyên CHT/CSQG Tỉnh Thừa ThiênTrích yếu: Yêu cầu Ông đính chính nội dung xuyên tạc vu khống Trần Đình Minh trên
                  diễn đàn PalTalk ngày 19 tháng 6 năm 2011.


Thưa Ông,

Tôi tên là Trần Đình Minh, hiện đang sinh hoạt tại Gia Đình Phật tử Chùa Điều Ngự, TP Westminster, Nam California.  Tôi viết thư này để yêu cầu Ông đính chính việc Ông và đồng sự bôi nhọ và vu cáo cá nhân tôi vừa qua trên diễn đàn Internet.

Vào ngày 19/6/2011, Ông và một số người đã tổ chức một cuộc hội thoại trên Paltalk, kéo dài khoảng 60 phút. Nội dung mà các Ông/Bà đã đối thoại có một số lời lẽ vu cáo nêu đích danh tên tôi là Trần Đình Minh, tôi xin được tóm tắt như sau:

“Năm 1972, Đại úy Phan Văn Ngữ CHT CSQG Quận Hương Điền đã bắt 7 người hoạt động cho cộng sản, trong đó có tên Trần Đình Minh, nguyên quán Xã Hải Nhuận. Theo Ông Liên Thành nói, người tên Trần Đình Minh này hiện nay chính là Ông Trần Đình Minh đang là Gia trưởng GĐPT Điều Ngự tại Nam Cali”.

Nội dung nói trên hoàn toàn là bịa đặt, chụp mũ, dựng đứng lên một sự việc chưa bao giờ xảy ra nhằm ý đồ bôi nhọ uy tín cá nhân tôi. Để làm sáng tỏ vấn đề vu khống trắng trợn nói trên, tôi đã tiếp xúc với Đại Úy CS Phan Văn Ngữ nguyên CHT CSQG Quận Hương Điền, là người mà Ông đã nêu tên trong nội dung hội luận nói trên. Đại úy Ngữ hiện đang cư trú tại Tiểu bang Nebraska, USA và Ông Ngữ đã có thư tín xác nhận rằng sự việc kể trên hoàn toàn không có thật.

Nhận thấy rằng việc bôi nhọ của các Ông Liên Thành, Chính Khí Việt, và Bà Phong Lan đối với cá nhân tôi, cho dù với bất kỳ ý đồ gì, cũng là một việc làm hoàn toàn sai trái. Do đó, tôi yêu cầu Quý Ông/Bà thực hiện các việc sau đây:
1.    Mở một cuộc hội thoại với nội dung đính chính lại những điều đã vu cáo và bôi nhọ không có thật đối với cá nhân tôi.
2.    Chuyển nội dung đính chính lên các phương tiện truyền thông khác nhau để loại bỏ những thông tin sai lệch về cá nhân tôi mà các Ông/Bà đã phát tán.

Vì lương tâm của một sĩ quan Cảnh sát, một người sinh ra và lớn lên trong một dòng tộc có tiếng tăm tại Huế, tôi nghĩ Ông nên nhìn lại sự thật của vấn đề.


Kính chào,


Trần Đình Minh
Gửi kèm: Thư tay của Đại úy Cảnh Sát  Phan Văn Ngữ.
 


----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 03, 2011 4:11 PM
Subject: Lien Thanh & bang dang cua Lien Thanh phai xin loi Ong Tran Dinh Minh - Kinh nho Co Pham Hoai Viet chuyen len cac Dien Dan con rat cam on


Vợ chồng chúng con kính nhờ Cô Phạm Hoài Việt phổ biến rộng rãi lên các Diễn Đàn.  Chúng con cám ơn Cô nhiều.

Liên Thành ơi ! Là một người tự trọng .  Chúng tôi yêu cầu Liên Thành cùng băng đảng của Liên Thành phải xin lỗi Ông Trần Đình Minh về tội vu khống. Thật là một lũ gian manh chuyện có ông nói không chuyện không ông nói có.  Sau khi chúng tôi đọc được lá thư của ông Đại Úy Cảnh Sát Phan Văn Ngữ nói không có bắt ông Trần Đình Minh vào năm 1973 (Huế).  Liên Thành ơi !  Mi ăn nói làm sao đây với đồng bào hả Liên Thành ?  Chuyện gom góp tiền đi đến đâu rồi  Liên Thành?  Được bao nhiêu người yễm trợ mi hả ?  Thật là một trò hề, nhục, nhục & nhục lắm mi ơi !!!.  Hãy vác cái bản mặt lì lợm của mi trốn đi mau, đồng bào ở Hải ngoại biết rất rõ cái mặt xảo trá, thân Cộng Sản của mi.

Chúng tôi;

Lê Phương Trâm
Tacoma - Wa.
 -------------

From: Phu Huynh

Sent: Saturday, August 6, 2011 5:14 PM
Subject: [PhoNang] Re: [chinhnghia] Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế, Cựu Thiếu Tá Liên Thàn

Tui chịu ông Th/Tá LT: ăn nói rõ ràng minh bạch.

Cón mấy tên vc hèn hạ: dám làm mà cứ chối quanh.
----------------

Sent: Saturday, August 6, 2011 7:59 PM
Subject: Re: PHVg : -LIÊN-THÀNH SƠN ĐEN VNCH TIẾP TAY VIỆT-CỘNG HAY LÀ TÊN VIỆT-CỘNG ? Fw: Re: [GoiDan] $$$Cựu Thiếu Tá Liên Thành trả lời thư của Ông Trần Đình Minh, nguyên là can phạm bị bắt trong chiến dịch Bình Minh vào mùa hè đỏ lửa tháng 5/1972 tại Thừa Thiên-Huế can tội họat động cho cộng sản.
Liên Thành viết:
"từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhận được lệnh giải ngũ của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa nên vẫn xem mình là một ngừoi lính VNCH và là một nhân viên CSQGVNCH, tôi không thương lương, không đối thoại với người công sản hoặc tay sai mà chỉ có trực diện và đối đầu."
Những khi đi nói chuyện với đồng bào LT hay đem câu này ra nói để cho cái lũ ưa "Trùm mền hô xung phong" chiếm đa số trong hội trường vỗ tay rầm trời đất. Nhưng với người hiểu biết một chút thì đó chỉ là trò láu cá vặt của những tên lưu manh.
Xin hỏi LT, ông yêu nước đến cỡ đó. Tại sao hơn 30 năm nay ông trùm mền???? Bây giờ cố gắng viết 2 cuốn sách láo khoét để kiếm tiền???? Tiền bán hai cuốn sách đó chưa lấp được túi tham của LT. Cái đích của hắn nhắm tới là ủy ban quyên góp để đưa CSVN ra tòa án Quốc tế. Đúng là "Con kiến đi kiện củ khoai". Vụ kiện đó sẽ kéo dài vài chục năm (vụ kiện của Pol Pot tới nay hơn 30 năm). Đó là cái đích cuối cùng mà băng đảng LT đang nhắm tới. Vụ kiện đó nếu có thì băng đảng LT sẽ ngồi một chỗ thu tiền triệu của đồng hương tị nạn CS trong vài chục năm tới.
Xin mọi người hãy nhớ điều đó
NHB
  --------------


 

----- Forwarded Message -----
From: Michael Tran
To: "GoiDan@yahoogroups.com"
Sent: Saturday, August 6, 2011 10:27 PM
Subject: Re: [GoiDan] [TRAN KIEN CUONG] -Thảm Sát Mậu Thân: Ai trách nhiệm? 

“Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo đói, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỹ và mê muội”. "Ngưng trích"
 
Hay quá, nói hết xẩy nha, riết rồi mình nhìn thấy thằng VC sao mà nó hèn nhác hết biết! Gặp thằng chệt thì nó mọp mẹ nó đầu! Vừa ích kỷ, cái gì nó bán được để kiếm tiền nó sẵn sàng làm, tố cha giết mẹ bán nước nó không chừa bất cứ cái gì không chừa một ai!
 
Đã vậy còn mê muội khỏi chê luôn! Qua vụ ông thích Quãng Đức bị thằng VC Nguyễn công Hoan nó ôm thùng xăng nó nó tưới lên người ông nó đốt nó thiêu cho ông đến chết! Mục đích duy nhất là để giật sập thời đệ Nhất Cộng Hoà để cho nó lộng hành tràn vô Nam vì vậy mới có ngày 30/4/1975 !!!!
 
Mẹ kiếp mãi cho tới ngày hôm nay hơn nữa thế kỷ VC vẫn còn loè mắt dân ngu cu đen, tiên sư cha nhà nó, nó đưa trái tim heo mà nó cho là bất diệt?! Bất cái mã mẹ bọn VC ngu đần tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa chó ngáp!
 
Phật đâu có dạy cho Phật tử sát sanh có đúng không? Cấm sát sanh, con kiến còn không cho giết nữa mà! Vậy thì tại sao một đám sư sải đều đứng nhìn để cho thằng chó đẽ VC Nguyễn công Hoan đốt sống, giết chết ông Quãng Đức vậy? Có phải là một lũ sư sải ngu đần chẳng hiểu gì về Phật pháp không???!!!
 
Rồi mấy ông nội cuồng tín bên Công Giáo như ông Mathew viết tiếng Việt thì quá handicap, cứ khích tướng cho hai bên Phật giáo và Công giáo chống nhau có lợi cho VC! Thì bão sao bên địch chết 7 còn 3 phe ta thì chết ráo 30/4/1975 chạy tụt cả quần mà vẫn còn ngu hai chữ CS thôi mà cũng hổng biết mẹ gì hết!!!!
 
Ngu hết biết luôn!!!! Amen, Mô Phật cọp vật quỷ sứ sư quốc doanh cs, vật bố nó luôn mấy thằng ngu!!!!
 
Michael Trần

From: Truong Vu
To: "GoiDan@yahoogroups.com" ; Dien Dan Thao Luan 9 ; "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" ; VN Nguyễn ; "BTGVQHVN-1-unsubscribe@yahoogroups.com" ; "BTGVQHVN-2@yahoogroups.com" ; Btgvqhvn-3 ; Hoaiviet Pham ; "biendongmientrung@yahoo.com"
Cc: _Tran Kien Cuong
Sent: Saturday, August 6, 2011 10:08 PM
Subject: Re: [GoiDan] [TRAN KIEN CUONG] -Thảm Sát Mậu Thân: Ai trách nhiệm? 

 
Thưa quý vị .
Bọn VC chuyên núp trong mấy Chùa và GĐPT từ xưa . Nay ra Hải Ngoại lâu ngày lại muốn dở trò núp bóng Chùa và GĐPT tiếp . Đồng bào hãy mạnh dạn tố giác bọn Việt Gian vạch mặt bọn chúng cho mọi người biết . Đừng để chúng tiếp tục ngầm phá Cộng Đồng , phá Đất nước . Tên Châu ở San Jose tên họ đầy đủ là gì vậy ông Liên Thành ? Xin cho chúng tôi biết để vạch mặt và đề phòng những thằng Việt Gian này . Phải làm rõ để chúng không thể len lỏi vào hàng ngũ NVTN/CS .
Vũ huynh Trưởng.
 

Muc luc