Monday, July 25, 2011

Thích Quảng Độ làm 2 ni-cô có chửa, một cô đã treo cổ tự tử trong chùa


LTS- Xin đọc giả cung cấp lên các diễn đàn Internet tài liệu của Quảng Độ làm cho 2 ni cô có bầu, và gây cái chết cho 1 ni cô tại chùa.Gửi Thích Quảng Độ, (Đặng Phúc Tuệ)


-------------------------------------------------------
(1) Năm 1950 Thích Đại Hải thày của Độ làm  gián điệp cho Pháp đã bị Hà Đông xử tử hình.
(2).(Thư sám hối của Độ được viết ngày 2/9/1995)

(3) năm 1981 Độ đã làm 2 ni-cô có chửa, một trong hai cô đã treo cổ tự tử ngay trong chùa.
(4)  bọn Võ Văn Ái luôn giở trò nịnh Độ là y sẽ đọat giải Nobel Hòa bình
(5) Gần đây tên Dâm tu này kêu gọi nhân dân "biểu tình tại gia..nghĩa là nằm nhà đừng chống ai cà..

Muc luc