There was an error in this gadget

Monday, July 25, 2011

Thích Quảng Độ làm 2 ni-cô có chửa, một cô đã treo cổ tự tử trong chùa


LTS- Xin đọc giả cung cấp lên các diễn đàn Internet tài liệu của Quảng Độ làm cho 2 ni cô có bầu, và gây cái chết cho 1 ni cô tại chùa.Gửi Thích Quảng Độ, (Đặng Phúc Tuệ)


-------------------------------------------------------
(1) Năm 1950 Thích Đại Hải thày của Độ làm  gián điệp cho Pháp đã bị Hà Đông xử tử hình.
(2).(Thư sám hối của Độ được viết ngày 2/9/1995)

(3) năm 1981 Độ đã làm 2 ni-cô có chửa, một trong hai cô đã treo cổ tự tử ngay trong chùa.
(4)  bọn Võ Văn Ái luôn giở trò nịnh Độ là y sẽ đọat giải Nobel Hòa bình
(5) Gần đây tên Dâm tu này kêu gọi nhân dân "biểu tình tại gia..nghĩa là nằm nhà đừng chống ai cà..

50 BÀI MỚI

Muc luc