Sunday, August 7, 2011

Hai nhân chứng tại Huế xác nhận Cán bộ Thu mua Hải Sản Quận Hương Điền Trần Đình Minh...


   Hai nhân chứng tại Huế xác nhận Cán bộ
        Thu mua Hải Sản Quận Hương Điền Trần Đình Minh...
                              ________________________
 
 
Sáng nay một nguồn tin từ Huế gọi sang xác nhận rằng những gì đồng bào quận Hương Điền ở hải ngoại nói về Trần Đình Minh là cán bộ thu mua hải sản của VC là đúng đắng 100%.
Nếu hắn chối, thì cứ nhắc lại nguồn tin trước đây là HOÀNG ĐV, năm 1969 làm lại giấy tờ hộ tịch đổi tên là HOÀNG NN. Đi dạy học ở trường tiểu học Hải Nhuận quận Hương Điền từ 1974 đến 1979.
Ngoài ra còn có cô X... sau ngày 30/4/1975 cùng làm ở sở Thủy sản quận Hưong Điền với cán bộ Trần Đình Minh hiện đã về hưu và hiện cư ngụ tại Bến Ngự thành phố Huế.
Cả hai đều xác nhận việc Trần Đình Minh là cán bộ thu mua hải sản của Cộng Sản quận Hương Điền sau 1975 là sự thật.
Ông Trần Đình Minh có cần thêm nhân chứng sẽ có nhiều người trước đây là nạn nhận của ông sẽ đứng ra làm chứng cho ông?
 

Muc luc